Шинэ мэдээ

Мэдээ

Цаасны тухай мэдээллүүд
Jul 22

Цаасны тухай мэдээллүүд

1. Хэвлэлийн төрлүүдийн тухай

 • Оффсет хэвлэл

Офсет хэвлэл дээр гөлгөр болон арзгар гадаргуутай цаасыг хэрэглэж болдог. Гэхдээ мэдээж гадаргуу нь гөлгөр байх тусам хэвлэлийн бүтээгдэхүүний чанар төдий чинээ сайн байна.

 • Гүн хэвлэл

Гүн хэвлэлийн цаас нь цэс цилиндрийг дагаж налж маш жижиг товгорууд дээрээс нь будгийг найдвартай авах шаардлагатай болдог тул маш гөлгөр гадаргуутай зөөлөн байх шаардлагатай. Цаас нь хэзээ нь аливаа хатуу төвгөр хэсэггүй байх ёстой.

 • Өндөр хэвлэл

Өндөр хэвлэлд цаас нь тийм их удаан, хүчтэй эдлэгддэггүй тул цаасанд түүний бат бөх чанарын хувьд нэг их өндөр шаардлага тавигддаггүй. Маш нарийн растр бүхий зураг хэвлэхэд харин цаасны гадаргуу нь нилээд гөлгөр байх ёстой бөгөөд энд зөвхөн өндөр сатинласан, өнгөлсөн цаасыг хэрэглэнэ. 

 • Торгон хэвлэл   

 

2. Хэвлэлийн 4-н өнгө

Хүний нүдэнд үзэгдэл бүхий л хэвлэлт нь үндсэн 4-н өнгөнөөс бүрддэг. 

 • C - Cyan                цэнхэр
 • M – Magenta          улаан ягаан
 • Y – Yellow              шар
 • K – Black (Key)       хар
 • Pantone
 • 0 % - 100 %   
 • Оффсет 2 % - 98 %

Эдгээр өнгө нь хоорондоо ямар хэмжээгээр найрлаганд орсон байгаа байдлаас хамааран бидний харж чадах бүхий л төрлийн өнгүүд үүсдэг байна.

4-н өнгөний модул