Зурагт хуудас

Хугацаа:

Ажлын 1-2 өдөр

Тоо ширхэг:

300 ширхэгээс дээш

Цаасны төрөл:

157-250 шохойтой болон матт цаас гэх мэт

Хэмжээ:

 А4-(210*297мм), А3-( 210*420мм), А2-(420*620), А1-(900*600 мм) хүртэл

Нэмэлт үйлчилгээ

Бүрэлт болон лактах боломжтой.