Ном

Хугацаа:

Ажлын  3-5 өдөрт

Тоо ширхэг:

300 ширхэгээс дээш

Цаасны төрөл:

Хавтас: 200-250 гр шохойтой болон матт цаас гэх мэт

 

Дотор: 70гр-128 грофсет, шохойтой болон матт цаас гэх мэт.

Хэмжээ:

А4-А6, В5 гэх мэт.

Нурууны бэхэлгээ :

Наалттай, үдээтэй, спираль

Нэмэлт үйлчилгээ:

Бүрэлт хийх, лакдах, хотгор гүдгэр эмбос тавих гэх мэт.