Нэрийн хуудас

Хугацаа:

Ажлын 1-2 өдөр 

Тооширхэг:

50 ба түүнээс дээш 

Цааснытөрөл:

250 шохойтой болон матт, мөн өөрийн компанийн нэрийн цаастай болох боломжтой

Хэмжээ:

90*55, хүссэн

Нэмэлтүйлчилгээ:

Бүрэлт, лак, торгон бичилт гэх мэт