Скрач карт

Албан байгууллага хувь хүний захиалгаар ар талыг нь хусаж арилгадаг нэгжийн карт, суглааны нууцлал зэргийг хүссэн хэмжээ, дизайны дагуу хийж үйлчилж байна.