Танилцуулга

Хугацаа:          

Ажлын 2-4 өдөр

Тоо ширхэг:

500 ширхэгээс дээш

Цааснытөрөл:

128 гр, 157 гр, 200 гр шохойтой болон матт цаас гэх мэт.

Хэмжээ:

А5, А4, А3, А2, гэхмэт.

Төрөл:

Нугалаатай, олон хуудастай үдээтэй гэх мэт.

Нэмэлт үйлчилгээ:

5 болон хүссэн пантон өнгөөр хэвлэх, тодорхой хэсгийг лактах болон бүрэх,