Тооцооны хуудас, маягт

Хугацаа:             

Ажлын 3-5 өдөр

Тооширхэг:

1000 ширхэгээс дээш, тоо ширхэгээс хамаарна.

Цааснытөрөл:

2% болон 3%-ын хорын цаас 

Хэмжээ:

А6, А5, А4 гэхмэт

Нэмэлт үйлчилгээ:

Дугаарлах, таны хүссэн тоо ширхэгээр багцлах