Урилга, мэндчилгээ

Тоо ширхэг

Бэлэн болох хугацаа

Цаасны төрөл

Хэмжээ

Төрөл

Нэмэлт үйлчилгээ

 

100 болон түүнээс дээш

    1-2 хоног

250 гр арт матт

А5, А6, А4

Солонгос янз бүрийн урилга

Дугтуйтай, дугтуй бичилттэй