Хуанли

Хугацаа:             

Ажлын 2- 4 өдөр

Тоо ширхэг:

500 болон түүнээс дээш

Цаасны төрөл:

157, 200, 250 гр матт арт

Хэмжээ:

А5, А3, В3, А2, А1 гэхмэт

Нэмэлт үйлчилгээ:

5 өнгөөр хэвлэх, лактай, хатуу суурьтай , бүрэлттэй