Шошго

Бэлэн болох хугацаа:

Ажлын 2, 3, 4, 5 өдөр

Тоо ширхэг:

Захиалгын хэмжээнээс

Цаасны төрөл:

Стикер цаас, тунгалаг болон 70 гр цаас

Хэмжээ:

Хүссэн

Нэмэлт үйлчилгээ:

Төрөл бүрийн хэлбэр гаргаж зүснэ.