Үнэт цаас

Хугацаа:             

Ажлын 3-5 өдөр

Тоо ширхэг:

500 болон түүнээс дээш

Цаасны төрөл:

90-200 гр матт, шохойтой цаас

Хэмжээ:

Хүссэн хэмжээгээр

Нэмэлт үйлчилгээ:

Нугалаатай, үдээтэй гэх мэт