Өргөмжлөл

Хугацаа:

Ажлын 1-2 өдөр 

Тоо ширхэг:

1 дээш 

Цаасны төрөл:

200 гр, 250 гр матт болон шохойтой цаас

Хэмжээ:

А5, А4

Төрөл:

Принтерээр

Нэмэлт үйлчилгээ:

Товгор болон гүдгэр даралт